Gode råd til dig der har mistet en nær person | Schärfe Begravelsesforretning

Gode råd

Man skal være opmærksom på, at flere kirker og kapeller først åbner 30 minutter før højtideligheden. Men hvis du har behov for i stilhed at være ved kisten, indgår vi gerne en aftale med kirken for dig, såfremt kirken samtykker.

Ved en jordbegravelse går man fra kirken til kirkegården og sænker kisten ned i graven. Det er også her, jordpåkastelsen finder sted. Ved bisættelser sker jordpåkastelsen derimod i kirken, hvorefter kisten bæres ud til rustvognen, som så kører til krematoriet.

Valg af krematorium

Der er bygget et nyt krematorium i Ringsted, hvorefter man har lukket krematoriet i Roskilde. Vi benytter både Ringsted og Glostrup, og det er selvfølgelig dig, der bestemmer, hvor vi kører hen. Andre kan komme på tale hvis de ligger nærmere.