Historie for Schärfe Begravelsesforretning

Vores historie

Familien Schärfe har i over 100 år fungeret som bedemænd og drevet selvstændig begravelsesforretning.

Schaerfes_Begravelsesforretning_grundlaeggelse
Men historien om den nuværende Schärfes Begravelsesforretning begyndte i 1928, hvor forretningen blev etableret undernavnet Thomsens Ligkistemagasin på Jernbanegade 8 i Roskilde. Under dette navn overtog Jenny og John Schärfe som henholdsvis 22- og 25-årige forretningen i 1977 og drev den som et familiefirma.

I 1984 flyttede forretningen til Jernbanegade 10, en bygning, som Jenny og John egenhændigt opførte, og som både fungerede som forretning og privatbolig. Her har deres tre børn Mie, Luise og Stig haft deres opvækst.

Fem generationer af bedemænd

anton1934-3

John Schärfe er uddannet snedker og konstruktør og kom til Roskilde i 1977 fra Tommerup på Fyn. Som bedemand og snedker er han fjerde generation i familien. Oldefaderen Anton Schärfe begyndte i 1910, dernæst kom farfaderen Adolf Schärfe og endelig faderen Kurt Schärfe. De to sidstnævnte var – hvad det praktiske angår – Johns læremestre i bedemandserhvervet. Der var mange traditioner på landet i forbindelse med begravelser, og de var med til at vise respekt for afdøde. Traditionerne er bevaret i Schärfes Begravelsesforretning.

Johns og Jennys søn Stig Schärfe deltager nu i det daglige arbejde og er altså familiens femte generation af bedemænd.

I forretningen kan man dagligt møde Peter Bramming, Kenni Trolle-Hannecke, Per Villemoes, Jenny, John og Stig Schärfe. Alle er uddannede gennem Danske Bedemænd. Firmaet er medlem af Danske Bedemænd og af Patio, en uafhængige sammenslutning af bedemænd.

Kistefabrikation

Ved siden af bedemandsforretningen har familien Schärfe siden 1910 også været involveret i kistefabrikation. John og hans søskende overtog i fællesskab faderen Kurt Schärfes værksted på Fyn og fortsatte produktionen af kister og andet til begravelsesbranchen, og Johns engagement og know how har medført, at han sideløbende med sin bedemandsforretning har hjulpet kistefabrikken (i dag Tommerup Kister) og været med til at udvikle bl.a. et særligt urnesænkningsbånd og den nu kendte serie af Diamantkister, designet af Jacob Jensen Design.

I dag er John Schärfe et kendt ansigt i bybilledet i Roskilde, hvor han bidrager i flere sammenhænge, hvor han kan gøre en forskel. Sideløbende med bedemandsvirksomheden har John Schärfe i øvrigt i 11 år undervist på sygeplejerskolen i Herlev.