Vi vejleder om | Schärfe Begravelsesforretning

Vi vejleder om

 • Kiste valg
 • Urne valg
 • Klædning/eget tøj
 • Kisteilægning
 • Kisteilægning – hvor kisten ikke kan komme ind i huset eller lejligheden.
 • Istandgørelse, og iklædning af evt. eget tøj
 • Udsyngning
 • Rustvognskørsel, også til andre dele af landet
 • Kiste til udlandet
 • Valg af gravsted
 • Valg af blomster til kisten
 • Evt. blomster til stole rækkerne i kirken
 • Personlige blomster, kranse buketter dekorationer
 • At sammensætte dødsannonce
 • Evt. takkeannonce
 • Muligheder for takkekort
 • Salmeblad, hvis ikke der synges efter salmebogen
 • Solosang eller musik
 • Sammenkomst efter højtidligheden,
 • Vi kører evt. blomster til kirkegård og lægger blomster på gravsted
 • Valg af gravsten
 • om evt. at  fotografere, vi kan evt.gøre det
 • Urne tilbage på kirkegård
 • Borgerlig højtidlighed/ritual ( uden præst), hvor vi evt. står for handlingen.
 • Andre religioner

Vi er fortrolige med forhold omkring

 • Faner, som æresvagt ved kisten
 • Æresvagter
 • Ordner/sable på kisten
 • Dannebrog på kiste, vi har flag som er tilpasset til kiste.
 • Militær begravelse-Bisættelser, hvor der er særlige hensyn.

Vi vejleder omkring offentlige myndigheder

 • Begravelseshjælp – gruppelivsforsikringer fra fagforeninger, vi kontakter.
 • Evt. private forsikringer
 • Pensionskasser
 • Begravelseshjælp fra den offentlige sygesikring
 • Begravelseshjælp fra sygeforsikringen Danmark, gruppe 1 eller 2
 • forskellige foreninger med begravelseshjælp
 • Vejlekassen (ansatte fra banen)
 • Skifteretten
 • Der kan være andre instanser.

Det er os der tager kontakt

 • Sygehus, plejehjem, hospice eller lignende institutioner
 • Begravelsesmyndighederne, sognet hvor man bor og sørger for anmeldelse til de offentligemyndigheder.
 • Præst
 • Graver
 • kirkegårdskontor
 • Krematorium
 • Evt. politi
 • Embedslæge
 • Ambassader, når det drejer sig om at kisten/Urne skal til udlandet
 • Til sos international , Europæiske rejseforsikring
 • Udenrigsministeriet, legalisering
 • Oversætter, dødsattest og andre papirer