Foredrag for begravelser og det at være bedemand | Schärfe Begravelsesforretning

Foredrag

John Schärfe er en benyttet foredragsholder og er ofte på besøg i kirker og på skoler, hvor f.eks. minikonfirmander, konfirmander og seniorklubber hører om bedemandens daglige arbejde. Der ligger en del mere i bedemandsprofessionen, end man umiddelbart skulle tro – for ud over de menneskelige egenskaber skal en god bedemand også være i besiddelse af stor faglighed og professionalisme.

Under foredragene gør John Schärfe meget ud af at afmystificere bedemandsfaget. Mange har en opfattelse af bedemænd som meget specielle mennesker, men det er helt forkert. Bedemænd er ganske almindelige mennesker som køber ind, spiller håndbold og er lige så sociale som alle andre. Ofte har de som John Schärfe en faglig baggrund, der ganske naturligt har ført videre ind i bedemandsfaget.

John Schärfes foredrag indgår desuden som et led i uddannelsen af hjemmesygeplejersker, sosu-assistenter og andre fagfolk. Her har han mange erfaringer at trække på, eftersom han tidligere i 11 år har undervist på sygeplejerskolen i Herlev.

Hvis I kunne tænke jer at høre et foredrag om bedemandens arbejde, er I meget velkomne til at kontakte os. Ring og fortæl, hvad I har i tankerne.