Vi mødes og taler sammen inden højtideligheden | Schärfe Begravelsesforretning

2. Samtalen

Det er helt op til dig, hvor vores samtale skal finde sted. Hvis det føles tryggere, kommer vi gerne hjem til dig. Ellers kan vi mødes på et af vores kontorer. Samtalen vil dreje sig om de mange praktiske beslutninger, der nødvendigvis må tages i respekt for afdødes og de pårørendes ønsker.

Desuden beder vi om afdødes cpr. nr. (og eventuelt ægtefælles cpr. nr.). Det er ikke længere nødvendigt med dåbsattest, eventuel vielsesattest eller anden form for registrering. Men vi beder gerne om et gravstedsbevis, hvis man i forvejen har erhvervet et gravsted.

Nødvendige beslutninger

Under samtalen er det nødvendigt at foretage en hel del valg. De vigtigste er spørgsmålet om begravelse eller bisættelse, om valg af klæder til afdøde, valg af kiste og eventuel urne. Dernæst skal der træffes beslutning om, hvem der skal bære kisten, om mulig sammenkomst efter højtideligheden, om der er behov for dødsannonce i avisen, om valg af blomster på kisten, om du selv vil have noget personligt med bånd på, om der skal synges efter salmebogen, eller om vi skal hjælpe med et blad, hvorpå salmerne er trykt med afdødes navn. Vi har herunder mulighed for at bistå med forskellige former for solister, sang og instrumenter.

Vi tager os gerne af alle de behov og detaljerede ønsker, som du og familien måtte have for højtideligheden, og fortæller om mulighederne for at opfylde disse.

Skriftligt prisoverslag

Ved samtalens afslutning får du en skriftlig oversigt over, hvad der er besluttet, og samtidig giver vi dig et prisoverslag. Det vil dog tydeligt fremgå, at der kun er tale om et overslag, eftersom vi ikke altid kender alle priser nøjagtigt.

Hvis du bliver i tvivl eller skifter mening om nogle af de praktiske beslutninger, der blev taget under samtalen, skal du ikke tøve med at kontakte os. Så sørger vi for, at eventuelle ændringer sker helt efter dine ønsker.

På næste side kan du se, hvad vi udfører i tiden mellem samtalen og selve højtideligheden.