Imellem mødet og højtideligheden | Schärfe Begravelsesforretning

3. Mellem samtalen og højtideligheden

Under vores samtale er det blevet aftalt, hvor højtideligheden skal finde sted. Det er almindeligt, at den afholdes inden for fem til 10 dage efter dødsfaldet. Begravelsesloven siger inden for otte dage inkl. dødsdatoen. Det kan dog af mange årsager variere, f.eks. hvis der foretages retslig obduktion. Der kan også være hensyn til familiemedlemmer, som er ude at rejse. I så fald er der mulighed for at udsætte tidspunktet for højtideligheden.

Vi er altid til stede en halv time før højtideligheden begynder, og i mange kirker og kapeller er der først adgang fra netop det tidspunkt.

Praktiske opgaver, som vi løser

I dagene mellem samtalen og højtideligheden sørger vi for at tage hånd om de praktiske og formelle opgaver. Det vil sige, at vi sørger for alle de nødvendige anmeldelser til det offentlige. Vi kontakter også fagforeninger, sygesikring, sygeforsikring Danmark osv. for at sikre, at eventuel begravelseshjælp kommer til udbetaling.

Derudover aftaler vi forløbet med graver, kirkegård, præst, krematorium, sygehus, plejehjem eller hospice. Endelig tager vi kontakt til blomsterhandler og stedet for sammenkomsten, indrykker eventuelle dødsannoncer i aviserne og foretager anmeldelse til skifteretten. Skifteretten vil derefter (i løbet af to til tre uger) henvende sig til dig.

Når afdøde lægges i kiste

Det er os, der lægger afdøde i kiste og klæder afdøde i det tøj, du har valgt. Der er herunder mulighed for at være til stede og se afdøde og eventuelt synge en salme, læse en bøn eller et digt (synge ud), inden der køres til kapellet eller kirken. Det kan være en god måde at forberede afskeden på.

Valg af gravsted

Hvis ikke der findes et familiegravsted, skal du vælge et på den kirkegård, vi har aftalt. Hvis der er tale om en jordbegravelse, skal valget ske relativt hurtigt.

Ved en bisættelse skal gravstedet vælges inden højtideligheden, da blomsterne efterfølgende tages fra kirken og lægges på graven.

Hvis afdøde har ønsket og skrevet, at asken skal spredes over åbent hav, aftaler vi, hvor blomsterne skal lægges.

På næste side kan du læse om de forskellige muligheder for selve højtideligheden.