Højtideligheden for afdøde | Schärfe Begravelsesforretning

4. Højtideligheden

En højtidelighed kan udformes på mange måder, men det vigtigste er at respektere afdødes ønsker og sammensætte den i overensstemmelse hermed. Vores udgangspunkt er derfor altid på professionel vis at indfri såvel afdødes ønsker som dine egne behov. Uanset dine religiøse tilhørsforhold – eller hvis du ikke har et religiøst tilhørsforhold – er det vigtigt, at du og dine kære føler jer trygge.

For at skabe tryghed og forståelse sørger vi for, at du får en samtale med præsten (forudsat at afdøde var medlem af Folkekirken). Under denne samtale kan du give udtryk for dine eller jeres ønsker til indholdet af højtideligheden. Det er meget vigtigt, eftersom det jo er den, man bærer med sig som det minde, der er det sidste blad i bogen. Det er også her, du sammen med præsten vælger salmerne.

Begravelse eller bisættelse

En begravelse betyder, at afdøde skal jordbegraves i kisten. Ofte nedsænkes kisten umiddelbart efter højtideligheden enten i familiegravstedet eller i det gravsted, du har valgt. Du kan også lade kisten blive i kapellet eller kirken og overlade nedsættelsen til bedemanden/kirkegården. Der er ingen ”rigtige” eller ”forkerte” fremgangsmåder. Traditionen er dog, at familien følger kisten til kirkegården umiddelbart efter højtideligheden. Du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge, hvis du er tvivl om sæder eller skikke.

Hvis afdøde skal brændes, kaldes højtideligheden en bisættelse. Et antal dage efter kremeringen nedsættes urnen i gravstedet, eller asken spredes over havet (se nedenfor). Traditionelt foretrækker de fleste familier at være med ved urnenedsættelsen. Men nogle vælger ikke at være til stede. Det er helt op til dig.

Urnenedsættelsen aftales direkte med enten bedemanden eller graveren.

Askespredning over havet

Hvis det er afdødes egen vilje, kan der gives tilladelse til, at asken spredes over såkaldt åbent hav, der også omfatter fjorde, men ikke søer. Som oftest står de pårørende selv for spredningen af asken, og det skal ifølge loven foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Vi bistår naturligvis gerne. Det er ikke tilladt at nedsænke selve urnen i vandet.

Bemærk, at det skal kunne dokumenteres, at afdøde selv skriftligt har ønsket en maritim begravelse, f.eks. i form af testamente. Kravet om skriftlig dokumentation kan dog fraviges, hvis det kan godtgøres, at det var afdødes udtrykkelige ønske. Vi hjælper gerne med at udfylde de blanketter, der er nødvendige for at askespredningen må finde sted.

Borgerlig begravelse eller bisættelse

En borgerlig højtidelighed er en højtidelighed, hvor der ikke medvirker en præst fra Folkekirken eller fra andre trossamfund. Den finder oftest sted fra et kapel.

Med vores mangeårige erfaring har vi det bedste grundlag for at yde jer en professionel rådgivning og for at skabe trygge rammer om en borgerlig højtidelighed, med afsæt i afdødes liv og de ønsker, der måtte være.

Hvis du ikke er medlem af Folkekirken har du ikke ret til at anvende kirken, og ingen præst er forpligtet til at forestå begravelsen eller bisættelsen. Her er en borgerlig højtidelighed en mulighed for i fællesskab at samles og tage afsked. Denne afsked kan enten forestås af et familiemedlem, en nær ven eller af os. Vi hjælper gerne med at sammensætte et program for selve handlingen med tekster, sange og salmer. Eventuelt kan vi oplæse en tekst, familien selv har skrevet.

På den følgende side kan du læse lidt mere om afslutningen på forløbet.